Solar tèrmica

Utilitza l’energia del sol per escalfar l’aigua de casa vostra!

Instal·lació Energia Solar Térmica

Dissenyem i instal·lem sistemes d'aigua calenta d'energia solar tèrmica.

Què es l’energia solar tèrmica?

La energia solar tèrmica consisteix en l’aprofitament dels raigs solars mitjançant captadors solars tèrmics.
Els captadors absorbeixen la radiació solar i la converteixen en energia calorífica.

Com funciona un captador solar?

Un captador solar conté un sistema de canonades internes, els raigs solars entren al captador solar a través del vidre i incideixen en aquest sistema de canonades on s’escalfa l’aigua que circula per ell gràcies a l’efecte hivernacle.

Quines aplicacions té?

La principal aplicació d’una instal•lació solar tèrmica és la de producció d’aigua calenta sanitària ( A.C.S ).
També és utilitzada per escalfar piscines i en menys casos per ajudar en la calefacció.

I com funciona una instal·lació solar tèrmica?

Una instal·lació solar tèrmica està formada per 4 elements bàsics :

  • Captador solar tèrmic
  • Bomba solar
  • Termòstat diferencial
  • Dipòsit acumulador (Solar )

sistema energia solar tèrmica

Quan la temperatura de l’acumulador solar sigui més baixa que la temperatura dels captadors solars el termòstat diferencial accionarà la bomba solar fent circular l’aigua per dintre els captadors solars, d’aquesta manera s’escalfarà l’aigua del dipòsit solar ( l’aigua que circula pel circuit solar no és la mateixa que està continguda en el dipòsit solar).
Quan obrim una aixeta d’aigua calenta en l’habitatge, l’aigua continguda en el dipòsit solar passarà per la caldera i aquesta acabarà d’escalfar l’aigua fins a 45ºC.

Val la pena instal·lar Captadors solars tèrmics a la Catalunya central on la majoria dels dies d’hivern hi ha boira?

I tant! La temperatura de l’aigua que ens arriba de la xarxa als mesos d’hivern ronda els 9ºC. Per poc que surti el sol pre-escalfarà aquesta aigua fins el 15-20ºC llavors la caldera només ha d’escalfar dels 20 als 45ºC ( la caldera aportarà 25ºC extres) si no tinguéssim Captadors solars tèrmics la caldera hauria d’aportar 36ºC extres.

I a l’Estiu?

La majoria de clients que disposen d’una instal·lació solar tèrmica paren la caldera durant els mesos de Maig a Setembre. A l’estiu els sistemes solars tèrmics arriben a escalfar l’aigua per sobre dels 60ºC, per tant tindrem aigua calenta sobradament acumulada, si tenim 1 o 2 dies de núvols com que tindrem aigua calenta acumulada pràcticament no notarem la diferència.

Quan aporta una instal·lació solar tèrmica en un habitatge?

A continuació es mostra una gràfica d’exemple on s’aprecia la demanda energètica d’A.C.S. ( aigua calenta sanitària ) versus la contribució feta per una instal·lació solar tèrmica.

Gràfic aportació Solar Tèrmica

La demanda energètica d’A.C.S correspon a un habitatge unifamiliar (4 persones ) situada al Bages .
L’aportació solar correspon a 2 captadors solars tèrmics i un dipòsit acumulador de 300 Lts.

És la meva caldera compatible amb una instal·lació solar tèrmica ?

Una instal·lació solar tèrmica no afecta en cap cas a la caldera, sinó que s’hi adapta. L’instal•lador necessitarà saber quin tipus de caldera té ( Aigua calenta instantània, aigua calenta acumulada).
En el cas que vostè disposi d’una caldera que escalfa l’aigua calenta instantàniament aplicarem el següent esquema de principis:

esquema d'exemple energia solar tèrmica

En el cas que vostè disposi d’una caldera que escalfa l’aigua en un dipòsit acumulador aplicarem el següent esquema de principis:

esquema d'exemple energia solar tèrmica

Existeixen moltes més combinacions possibles per adaptar-nos a la seva instal•lació actual, per tant estudiarem el seu cas per saber quin sistema és el més adeqüat.

És legal una instal·lació solar tèrmica ?

L’últim real decret aprovat pel govern ha creat una gran confusió entre la població, la llei en concret es tracta del real decret RD900/2015. Aquest decret llei no té en compte les instal•lacions d’energia solar tèrmica sinó que afecta únicament a les instal·lacions solars fotovoltaiques d’autoconsum.
És més, el nou codi tècnic de l’edificació (CTE HE4) obliga a instal•lar captadors solars tèrmics en els edificis de nova construcció i/o en la rehabilitació dels existents.

Quin estalvi suposa una instal·lació solar tèrmica ?

S’estipula un estalvi d’un 60%

 

Tarifes Solars Tèrmiques

Tàrifa Solar Tèrmica