Geotèrmica

Dissenyem i instal·lem instal·lacions geotèrmiques

Què és una bomba Geotèrmica?

Les bombes geotèrmiques aprofiten la temperatura constant que ens ofereix el subsòl per proporcionar Calefacció a l’hivern i refrigeració a l’estiu.

Com funciona una bomba geotèrmica ?

Les bombes geotèrmiques capten la calor que hi ha en el subsòl i la traslladen a dins la vivenda en forma de calefacció. El funcionament és similar al d’una nevera: extreu la calor dels aliments i l’allibera a l’exterior.
Per entendre com funciona una bomba geotèrmica hem de saber com treballa una bomba de calor :

Circuit evaporador : aquest circuit està format per un intercanviador de calor, per una banda captem la calor dels pous i per l’altre banda aquesta aportació de calor fa que el líquid que venia de la vàlvula d’expansió bulli i s’evapori passant d’estat líquid a estat gasos.

Compressor : El compressor comprimeix el gas fent que aquest augmenti de pressió i temperatura.

Circuit condensador : Aquest circuit també està format per un intercanviador calor, per una banda ens la calor del compressor i per l’altre banda extraiem aquesta calor per portar-la a la vivenda. En aquest procés el gas condensa i passa d’estat gasos a líquid.

Vàlvula d’expansió : el líquid que ens vé del condensador vé encara molt calent, per refredar-lo la vàlvula d’expansió redueix el seu pas fent que la temperatura i la pressió baixin ràpidament.

Perquè és un sistema més eficient que altres sistemes de calefacció-refrigeració?

El subsòl es manté a una temperatura constant d’entre 7 i 14ºC durant tot l’any, això permet un intercanvi de calor més eficient i un menor consum elèctric.
Per exemple, una bomba de calor aire-aigua extreu la calor de l’ambient i l’exporta a dins la vivenda. A l’hivern amb temperatures exteriors molt baixes la bomba de calor ha de fer molts cicles de funcionament per extreure la calor de l’ambient.
En canvi en una bomba de calor geotèrmica amb pocs cicles de funcionament genera prou calor per escalfar la vivenda. Per ser exactes una bomba de calefacció geotèrmica té entre un 35% i un 75% més de rendiment que qualsevol altre sistema de calefacció-refrigeració.

Com puc saber el rendiment d’una bomba geotèrmica ?

El rendiment d’una bomba geotèrmica es mesura per COP ( coeficient d’operativitat ). El COP és el resultat de l’energia de sortida entre l’energia d’entrada.

Si observem el quadre veurem que la bomba geotèrmica té un cop de 4, vol dir que per produïr 12Kw de calefacció hem d’aportar 3Kw elèctrics. El rendiment és clar, per cada Kw elèctric en produïrem 4Kw .

Com funciona la Bomba geotèrmica a l’hivern per fer calefacció i a l’estiu per fer refrigeració ?

Així com a l’hivern agafem la calor del subsòl per escalfar el nostre habitatge a l’estiu la bomba geotèrmica funciona a l’inversa, agafa la calor del nostre habitatge i la porta als pous refredant d’aquesta manera el nostre habitatge.

Quants pous hauria de fer?

Per saber quants pous que haurem de fer primer haurem de tenir en compte diferents factors com : necessitats energètiques de l’habitatge, tipus de terreny, COP de la Bomba geotèrmica, etc..
Però podríem dir que haurem de fer un pou per cada 7Kw de demanda tèrmica.

Quin temps d’amortització té?

Els fabricants estimen amortitzacions d’entre 5 i 8 anys.