Instal·lació fotovoltaica d’autoconsum amb Injecció 0

Instal·lació fotovoltaica d'autoconsum amb injecció 0

Dissenyem i instal·lem instal·lacions d’autoconsum.

Està prohibit l’autoconsum?

No! La nova llei RD15/2018 aprovada el 5 d’octubre del 2018 no només permet el dret a l’autoconsum sinó que també simplifica els tràmits per poder fer una instal·lació d’autocomsum. Sense cap dubte hem entrat definitivament a l’època de la transició energetica on les energies renovables guanyaràn terreny envers les energies contaminants.

Existeixen 3 tipus d’instal·lacions d’Autoconsum:

Instalació aïllada fotovoltaica bateries

Instal·lacions aïllades

Instal·lacions on no hi arriba la xarxa elèctrica ( cases de pagès, etc…)

Fotovoltaica d'Autoconsum amb bateries

Autoconsum amb bateries

Autoconsum amb acumulació recolzades per la xarxa elèctrica o generador

Fotovoltaica Autoconsum sense bateries

Autoconsum sense bateries

Autoconsum directe sense acumulació amb Injecció 0 o micro-inversors

Què és una Instal·lació d’autoconsum amb injecció 0 ?

Les instal·lacions d’autoconsum amb injecció 0 són instal•lacions on la sortida de l a producció solar està unida a l’entrada de la xarxa de la companyia elèctrica en el punt de frontera.
Aquest sistema no disposa de bateries per emmagatzemar l’energia sobrant dels panells fotovoltaics, fet que redueïx notablament el cost de la instal·lació, per contrapartida aquest sistema té el perill que si la instal·lació solar produís més que el que consumeix la vivenda aquest sobrant aniria a parar a la xarxa elèctrica. Bé, per evitar això i complir amb la nova llei RD900/2015 hem d’instal·lar un mesurador d’energia que controla el fluxe de l’eelctricitat de manera que si detecta que l’excedent d’energia solar s’està a punt d’evacuar a la xarax elèctrica redueix la potència de l’inversor.

Instalació autoconsum injeccio 0

Esquema més comú d’una instal·lació d’autoconsum amb injecció 0.

Instal·lació d'autoconsum injecció 0

Quadre injecció 0

I com funciona una instal•lació d’autoconsum d’autoconsum amb injecció 0?

Una instal·lació d’autoconsum amb injecció 0 està formada per 3 elements bàsics :

  • Panells solars
  • Inversor de xarxa
  • Mesurador energètic

Els panells solars transformen la radiació solar en energia elèctrica ( corrent contínua ) i l’entreguen a l’inversor híbrid.
L’inversor de xarxa s’encarrega de transformar la corrent contínua de les plaques solars i entregar-la com a corrent alterna a la línia elèctrica general de l’entrada de la nostre vivenda.
El mesurador energètic és el cervell de la instal·lació i s’encarrega de que en cap cas evaquem excedent solar a la xarxa de la companyia elèctrica, hi ho fa reduïnt la potència de l’inversor.

Què s’ha de tenir en compte a l’hora de fer una instal•lació d’autoconsum amb injecció 0?

S’ha de tenir en compte que no podem vertir excedent a la xarxa de la companyia elèctrica, per tant el número de panells solars a instal•lar vindrà en funció del consum mig de la vivenda per tal de no perdre rendiment de la instal·lació.
També tindrem en compte la nova llei RD900/2015 que ens obliga a posar un comptador per mesurar els Kwh que produeix la nostre instal·lació solar, entre altres coses.

kits injecció 0

Preus

Resum Reial Decret

RD900/2015