Instal·lació fotovoltaica per Bombeig Solar

instal·lacio bombeig solar energia renovable

Dissenyem i instal·lem instal·lacions de bombeig solar per regadiu o per consum humà.

Què és el bombeig solar?

El bombeig solar consisteix en extreure aigua d’un pou o estany per trasvessar-la a un dipòsit o per regar directament el cultiu, tot això amb l’única ajuda del sol.
El bombeig solar és la solució més efectiva i econòmica per a qualsevol tipus de bombeig sense accés a la xarxa elèctrica. Econòmicament molt és més viable que un grup electrògen i definitivament molt més còmode.
La nova llei aprovada al 2015 RD900/2015 no afecta aquest tipus de instal·lacions ja que en cap moment ens connectarem a la xarxa elèctrica ( Fecsa-Endesa ).

Les instal·lacions de bombeig solar tenen múltiples utilitats, seguidament n’exposem algunes :

com funciona el bombeig energia solar

com funciona el bombeig energia solar

com funciona el bombeig energia solar

I com funciona una instal·lació de bombeig solar?

Una instal·lació de bombeig solar està formada per 3 elements bàsics :

  • Panells solars
  • Controlador
  • Bomba

Els panells solars transformen la radiació solar en energia elèctrica (corrent contínua).
El controlador és el cervell de la instal·lació, s’encarrega de regular la tensió rebuda dels panells i entregar-la a la bomba, així com controlar les diferents sondes i accessoris.
Les bombes s’encarreguen de bombejar l’aigua del pou o estany cap al seu destí utilitzant una xarxa de canonades.

Característiques de les bombes?

A Efasol treballem amb el fabricant de bombes Lorentz de fabricació alemanya i que presenten les següents característiques:

  • Estan Construïdes amb materials d’alta qualitat resistents a la corrosió .
  • Tecnologia MPPT que maximitza l’energia produïda pels panells solars.
  • Al ser un motor sense “escobilles” de corrent continua tenen un més alt rendiment ( superior al 90%).
  • Es pot monitoritzar mitjançant connexió a internet.
  • Garantia de tots els elements de 2 anys.

Logotip bombes solars lorentz

bombes per a bombeig solar Lorentz

bombes per a bombeig solar Lorentz

bombeig Solar

Instal·lació bombeig solar