Biomassa

Efasol us ofereix les calderes de Pellets ÖkoFEN, de fabricació Austríaca amb 20 anys d’experiència. Les seves calderes presenten un dels més grans rendiments i eficiència del mercat europeu, així com també unes molt baixes emissions de contaminants.
D’entre les seves característiques destaquen :
 • Monitorització i control remot a través d’internet i aplicació per mòbils.
 • És fàcilment manejable gràcies a la seva pantalla tàctil Pelletronic Touch.
 • Rendiments superiors al 95%.
 • Seguretat contra el retorn de flama.
 • Garantia de 5 anys.

En els últims anys la biomassa s’ha convertit en un clar substitut dels combustibles fòssils, Principalment del gasoil.
Catalunya és rica en biomassa, per el què si escollim aquest sistema tot són avantatges :
 • Mediambientals : és un recurs renovable que té un balanç net nul d’emissions de CO2 a l’atmòsfera i que no afecten a l’escalfament global.
 • Socio-econòmiques : és un recurs autòcton per el que no hem de dependre de l’exterior, Genera treball al nostre territori i pel què fa al seu preu és molt més barat que el gas o gasoil, ja que el 60% del seu preu són impostos.
Les Calderes de biomassa tenen un rendiment d’uns 85-95% respecte als 75-80% de les calderes de Gasoil. Tot i que certament les calderes de Biomassa són més cares que les de gasoil. El preu del nostre combustible serà el què ens permetrà recuperar ràpidament l’inversió efectuada.

Si estem decidits doncs a instal•lar-nos una caldera de biomassa ens hem de fer algunes preguntes :

Quin tipus de Bio-combustible escollir ?

PELLET

ESTELLA

TRONCS
La caldera es tria en funció del combustible. Avanç d’escollir el tipus de combustible hem de tenir en compte algunes coses :
 • Pellet : El pellet està format per serradures i altres restes de fusta premsades. Es ven amb sacs de 15kg. El pellet és el combustible a escollir en vivendes unifamiliars, ja que no necessita un gran emmagatzematge. Es pot carregar manualment amb un sac de 15Kg un cop al dia, o bé es pot posar una sitja per emmagatzemar un volum gran de pellet que automàticament subministrarà els pellets a la caldera.
 • Estella : Es tracta de fusta de faig, roure o alzina cribada. Es ven per tonelades, per el què és imprescindible disposar de una sitja per emmagatzemar-la i que ens asseguri un mínim de 15 dies de servei. El tamany de la sitja ha d’ésser d’uns 2,5m³ per Kw tèrmic, per tant si escollim una caldera de 32Kw necessitarem un emmagatzematge d’uns 80m³.
  Per tant, escollirem una caldera d’estella quan tinguem prou espai per posar una sitja i bon accés que permeti al camió descarregar l’estella. Perquè ens fem una idea 3 kg d’estella equival a 1 litre de gasoil.
  El transport de l’estella des de la sitja cap a la caldera es fa mitjançant un cargol sense fi.
 • Troncs : la gran avantatge d’una caldera de llenya és que s’ha de recarregar amb menys freqüència que una caldera de pellets ja que el seu poder cal•lorífic és superior al del Pellet.
  Les calderes de llenya accepten troncs de fins a 50cm de llarg i tenen una càmera de combustió de 150 litres, pel què s’haurà de fer una càrrega un cop cada 2 dies.
Comparativa dels diferents combustibles


Caldera de pellets PELLEMATIC

La caldera clàssica D’Ökofen

La caldera de Pellets PELLEMATIC amb potències de 10 fins a 32 kW equipada amb sensor a la càmera de combustió “EPC technology” està preparada perobra nova o per a la reforma de vivendes unifamiliars.

Es necessita d’una sitja apart per l’emmagatzament dels pellets. El transport de la sitja a la caldera es pot fer mitjançant tubs d’aspiració o per mitjà d’uncargol visanfí. La distància de la caldera a la sitja pot ser de fins a 20mts.

Els seu funcionament és del tot automàtic (encesa, eliminació de cendres, neteja de l’intercanviador, etc ...), només ens haurem de preocupar d’omplir la sitjade pellets i buidar la caixa de cendres quan la caldera així ho indiqui i de fer una neteja total de la caldera i xemenia anualment.

La caldera pot ser monitoritzada, controlada remotament a través de l’aplicació “ Pelletronic Touch” per mòvils i tauletes .
Pdf resum sobre PELLEMATIC.
Pdf explicatiu sobre PELLEMATIC.
Visita la web del fabricant
http://www.okofen.es/es/pellematic
 • Rendiment superior al 94%
 • Càmera de combustió d’Acer inoxidable.
 • Omplerta de Pèllets automàtica amb visanfí o per aspiració.
 • Cremador de pellets “ EPC Technology ”.
 • Antiretorn de flama (vàlvula rotativa ).
 • Sistema de neteja autòmatic dels passos de fums.
 • Ideal per calefacció de radiadors.
 • Control remot de la caldera amb l’aplicacióper a mòvils i tablets “ Pelletronic Touch”
 • Pantalla tàctil de control de caldera “Pelletronic touch”
 • Indicador de nivell de la caixa de cendres.
 • Caixa de cendres extraíble.
 • Baixa emissió de CO2.
 • 5 anys de garantia


Caldera de pellets PELLEMATIC PEB ( càrrega Manual )

La Comoditat i disseny de la caldera de pellets amb càrrega manual

La caldera de Pellets PELLEMATIC PEB de carga manual amb potències de 10 fins a 32 kW equipada amb sensor a la càmera de combustió “EPC technology”està preparada per obra nova o per a la reforma de vivendes unifamiliars.

Disposa d’una tolva de 130Kg de fàcil omplerta que ens permetrà no haver de fer la càrrega tant sovint. La caldera pot ser convertida amb alimentacióautomàtica mitjançant un kit de succió.

Els seu funcionament és del tot automàtic (encesa, eliminació de cendres, neteja de l’intercanviador, etc ...), només ens haurem de preocupar d’omplir latolva de pellets, buidar la caixa de cendres quan la caldera així ho indiqui i de fer una neteja total de la caldera i xemenia anualment.

La caldera pot ser monitoritzada i controlada remotament a través de l’aplicació “ Pelletronic Touch” per mòvils i tauletes .
Pdf resum sobre PELLEMATIC PEB.
Pdf explicatiu sobre PELLEMATIC PEB.
 • Rendiment del 94,7%
 • Càmera de combustió d’Acer inoxidable.
 • Tolva de 130Kg de capacitat.
 • Cremador de pellets “ EPC Technology ”.
 • Antiretorn de flama (vàlvula rotativa ).
 • Sistema de neteja autòmatic dels passos de fums.
 • Ideal per calefacció de radiadors.
 • Control remot de la caldera amb l’aplicacióper a mòvils i tablets “ Pelletronic Touch”
 • Pantalla tàctil de control de caldera “Pelletronic touch”
 • Indicador de nivell de la caixa de cendres.
 • Caixa de cendres extraíble.
 • Baixa emissió de CO2.
 • 5 anys de garantia


Caldera de pellets PELLEMATIC CONDENS

Còm funciona una caldera de Condensació?

Les calderes de condensació treballen a baixa temperatura, això fa que la temperatura dels fums habitualment no siguin superiors a 55ºC, a mesura que els fums pujen per la xemeneia part d’ells condensen , quan un element passa d’un estat gasos a líquid es produeix una calor latent que la caldera aprofitarà per millorar el seu rendiment.

La caldera de Pellets PELLEMATIC Condens amb potències de 10 fins a 18 kW és la millor opció per la calefacció amb terra radiant. El seu tamany reduït fa que sigui perfecte per pisos o vivendes unifamiliars ja que passa per les portes de 40cm ( sense la carcassa ).

Es necessita d’una sitja apart per l’emmagatzament dels pellets. El transport de la sitja a la caldera es pot fer mitjançant tubs d’aspiració , també es precisa d’un desaigua a la sala per evacuar els condensats.

Els seu funcionament és del tot automàtic (encesa, eliminació de cendres, neteja de l’intercanviador, etc ..), només ens haurem de preocupar d’omplir la sitja de pellets , buidar la caixa de cendres quan la caldera així ho indiqui i de fer una neteja total de la caldera i xemenia anualment.

La caldera pot ser monitoritzada, controlada remotament a través de l’aplicació “ Pelletronic Touch” per mòvils i tauletes .
Pdf resum sobre PELLEMATIC CONDENS.
Pdf explicatiu sobre PELLEMATIC CONDENS.
 • Rendiment del 107,3%
 • Càmera de combustió i intercanviador d’Acer inoxidable.
 • Omplerta de pellets per aspiració.
 • Cremador de pellets “ ECC ”.
 • Antiretorn de flama (vàlvula rotativa ).
 • Sistema de neteja autòmatica de l’intercanviador.
 • Ideal per calefacció de terra radiant.
 • Control remot de la caldera amb l’aplicació per a mòvils i tablets “ Pelletronic Touch”
 • Pantalla tàctil de control de caldera “Pelletronic touch”
 • Indicador de nivell de la caixa de cendres.
 • Caixa de cendres extraíble.
 • Baixa emissió de CO2.
 • 5 anys de garantia


Caldera de pellets PELLEMATIC SMART XS ( 4 EN 1 )

Caldera de condensació 4 en 1

La caldera de Pellets PELLEMATIC SMART XS amb potències de 10 fins a 18 kW combina 4 elements integrats en un sola caldera :
 • 1. Caldera de condensació
 • 2. Acumulador per producció de aiguia calenta sanitària de 230 lts.
 • 3. Grup hidràulic per controlar un circuit de calefacció
 • 4. Entrada per panells solars.
El seu tamany reduït ( 1,45 mts Ample, 0,85 mts profunditat ) la fan òptima per la seva integració en petits espais.

L’alimentació de pellets es fa per aspiració mitjançant una sitja externa.

Els seu funcionament és del tot automàtic (encesa, eliminació de cendres, neteja de l’intercanviador, etc ...), només ens haurem de preocupar d’omplir la tolva de pellets, buidar la caixa de cendres quan la caldera així ho indiqui i de fer una neteja total de la caldera i xemenia anualment.

La caldera pot ser monitoritzada i controlada remotament a través de l’aplicació “ Pelletronic Touch” per mòvils i tauletes .
Pdf resum sobre PELLEMATIC SMART XS.
Pdf explicatiu sobre PELLEMATIC SMART XS.
 • Caldera de condensació 4 en 1:
  1. Acumulador 230lts. Per A.C.S.
  2. Grup hidràulic 1 circuit de calefacció.
  3. Mòdul de producció A.C.S.
  4. Possible acoplament sistema solar.
 • Càmera de combustió d’Acer inoxidable.
 • Cremador de pellets “ ECC ” control de combustió eficient.
 • Antiretorn de flama (vàlvula rotativa ).
 • Sistema de neteja autòmatic de l’intercanvaidor de calor.
 • Ideal per calefacció de terra radiant.
 • Control remot de la caldera amb l’aplicació per a mòvils i tablets “ Pelletronic Touch”
 • Pantalla tàctil de control de caldera “Pelletronic touch”
 • Indicador de nivell de la caixa de cendres.
 • Caixa de cendres extraíble.
 • Baixa emissió de CO2.
 • 5 anys de garantia


SITJA TÈXTIL “FLEXILO COMPACT”

Gràcies a les molles que porta incorporades , la sitja tèxtil Flexilo Compact permet un gran volum d’emmagatzament de pellets.
Fabricat amb teixit de poliéster i fils metàlics entrellaçats , resistent a la pols , permeable i antiestàtic.

Com Calcularem el volum de la sitja?

Calcularem que necessitarem 300kg de pellets per 1Kw de demanda tèrmica.
Per Ex. 15Kw x 300kg = 4,5 Tones
Així doncs podem escollir una sitja de 4-5 tones i fer una omplerta a l’any o bé escollir una sitja de 2,5 tones i fer 2 omplertes a l’any.

SITJA TÈXTIL “FLEXILO CLASSIC”

Fabricat amb teixit de poliéster i fils metàlics entrellaçats , resistent a la pols , permeable i antiestàtic.

Termostat ambient amb indicadors led.

Comunica amb la caldera mitjançant cable bus

Termostat ambient tàctil touch.

Control total de la caldera desde l’habitació. Comunica mitjançant cable bus

Caixa control general

Regula el Control dels circuits de calefacció, dipòsit d’inèrcia, Acumulador ACS i Solar.

Grup hidràulic per calefacció

Format per bomba classe A, termòmetres i vàlvula mescladora

Col•lector per Bombes de Calefacció

Acumulador PELLAQUA

Sistema d’acumulació per a 2 circuits de calefacció, 1 circuit solar i prepració d’ACS

Tarifes Biomassa

Visita la web del fabricant per a més informació